ห้องสมุดจะเปิดสอนภาษาสู่อาเซียน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากเรียน ภาษา จีน สามารถมาลงชื่อเรียนได้ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.แม่สะเรียง   ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 นี้ รับจำนวนจำกัด
ห้องสมุดเปิดรับบริจาคหนังสือ สื่อความรู้สำหรับเด็ก (เฉพาะหนังสือการ์ตูน,หนังสือนิทาน) เพื่อนำไปบริจาคให้เด็กโรงเรียน ตชด.บ้านปอหมื่อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 สามารถมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ห้องสมุดจัดโครงการความรู้ไปตลาด ซึ่งจะมีแผ่นพับความรู้ในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไปแจกประชาชนในตลาด ซึ่งท่านที่ได้รับแผ่นพับความรู้นี้ สะสมได้ครบ 10 ใบสามารถนำมาแลกของรางวัลที่ห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี” อ.แม่สะเรียงได้ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน   

ห้องสมุดจัดโครงการ Library Theater ฉายหนังทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น.เป็นตันไปเริ่ม เสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ประเดิมเรื่องแรกด้วยเรื่อง ฮอบบิท

อาสาสมัครจากประเทศจีนและมาเลเซียมาสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆในห้องสมุดฯ

 

 
ห้องสมดฯจัดสอนภาษาจีนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมความรู้ไปตลาด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรีียง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง
30 หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร./แฟกซ์(053)-681907