ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง "เปิดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 -681907 รับจำนวนจำกัด

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราขกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง ขอรับบริจาคหนังสือมือหนึ่ง เพื่อแบ่งปันให้น้อง หนึ่งกิจกรรมในโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) และหนังสือที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะจัดสรรลงในพื้นที่ี่อ่านหนังสือในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้าชุมชนรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง รับสมัครผู้มีจิตอาสา ช่วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับทางห้องสมุด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร

"การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Adobe premiere pro"

 

กิจกรรม Book Fast โครงการห้องสมุด 3D

 

กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดฯ