ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาเซียน

ASEAN ย่อมาจากอะไร

-Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง

-5  ประเทศ  ได้แก่  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย

 

ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

-กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ลาว

 

อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

-กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น

 

อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

-กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์

 

คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร

-หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

 

ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน

-ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายใดบ้าง

รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงิน

รวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน

สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง

สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า

สีขาว     หมายถึง   ความบริสุทธิ์

สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

 

 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง

-1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด

-กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

อาเซียนตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด

-ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

-กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อน

เพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกาการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

 

รวมลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia)

http://www.aseansec.org/

  • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/web/1650.php

  • เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)

http://www.aun.chula.ac.th

  • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

http://www.bic.moe.go.th

เกร็ดความรู้อาเซียน ข้อมูลง่ายๆ ที่ช่วยให้รู้จักกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น

http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67